Skip to content

Κριτική Ψυχολογία

Η ψυχολογία ως φορέας κοινωνικής αλλαγής.

ΕΝΑ ΚΙΝΗΜΑ ΧΕΙΡΑΦΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Γιατί μια κριτική ματιά;

Η κριτική ψυχολογία δεν είναι ένας ακόμα κλάδος της ψυχολογίας. Αποτελεί περισσότερο ένα κίνημα το οποίο ασκεί κριτική στην παραδοσιακή ψυχολογία η οποία, σύμφωνα με τους κριτικούς ψυχολόγους, ενώ διατείνεται ότι είναι αντικειμενική, επιστημονική και απολίτικη, στην πραγματικότητα συμβάλλει, ηθελημένα ή άθελά της, στη διαιώνιση στερεοτύπων, αδικιών και καταπιεστικών κοινωνικών δομών.

ISAAC PRILLELTENSKY & DENNIS FOX (1997)

3 Βασικά Ζητήματα της Κριτικής Ψυχολογίας

Το σύστημα στο οποίο στηρίζονται οι δυτικές κοινωνίες προσφέρει και ενθαρρύνει συγκεκριμένους τρόπους ζωής που υποτίθεται φέρνουν πληρότητα, νόημα, ακόμα και ευτυχία. Συνήθως πρόκειται για ατομικούς στόχους και ατομικές δραστηριότητες όπως η επαγγελματική αναρρίχηση, η αναζήτηση εμπειριών που υπόσχονται απολαύσεις (π.χ. τα ταξίδια) και οι αγορές καταναλωτικών προϊόντων. Η παραδοσιακή ψυχολογία με την ιδιαίτερη έμφαση που δίνει στο άτομο και στον ατομικισμό, στην ουσία στηρίζει αυτό το σύστημα και υποβαθμίζει άλλους τρόπους ύπαρξης όπως, για παράδειγμα, την επαφή των ανθρώπων μεταξύ τους σε ομαδικό επίπεδο όπου θα μπορούσαν από κοινού να αποφασίσουν για το νόημα της ζωής τους. Με αυτό τον τρόπο, η παραδοσιακή ψυχολογία αντί να στηρίζει το κατ’ εξοχήν αντικείμενο μελέτης της, δηλαδή τον άνθρωπο, στηρίζει συγκεκριμένες κοινωνικές και οικονομικές ελίτ που ωφελούνται από την κουλτούρα του ατομικισμού και της κατανάλωσης.

01

Ατομικισμός
&
Νόημα

02

Καταπίεση
&
Ανισότητα

Οι υποστηρικτές του status quo ίσως διαφωνούν, αλλά οι κριτικοί ψυχολόγοι βλέπουν ότι στις κοινωνίες που ζούμε οι διάφορες ομάδες δεν είναι ισοδύναμες – τα μέλη σχετικά αδύναμων ομάδων καταπιέζονται σε μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με τα μέλη των κυρίαρχων ή περισσότερο προνομιούχων ομάδων. Και ενώ, κάποιες φορές, η ανισότητα μπορεί να είναι προφανής (και άρα ευκολότερο να εντοπιστεί και να αντιμετωπιστεί), πολλές φορές είναι θεσμοθετημένη με δυσδιάκριτο τρόπο επομένως είναι δύσκολο να κατανοηθεί η λειτουργία της και να αντιμετωπιστεί. Από την άλλη, σε ένα βαθμό τουλάχιστον, η ανισότητα και η καταπίεση θεωρούνται “συνηθισμένα”, “κανονικά” φαινόμενα – εκείνοι που κατέχουν την εξουσία την ασκούν εις βάρος των άλλων μέσα στην οικογένειά τους, στους επαγγελματικούς χώρους, στα εκπαιδευτικά πλαίσια, στα νομικά συστήματα και σε άλλους θεσμούς. Για την κριτική ψυχολογία, η καταπίεση εμποδίζει πλήθος ανθρώπων να ζήσουν μια καλή ζωή.

Κανείς δεν αμφισβητεί ότι οι ψυχολόγοι (οι περισσότεροι τουλάχιστον…) έχοντας καλές προθέσεις, εμφορούνται από τη διάθεση να προσφέρουν βοήθεια στους ανθρώπους. Όμως, όπως πολύ συχνά συμβαίνει και σε άλλα επαγγελματικά πεδία, π.χ. στη νομική και την ιατρική, οι ψυχολόγοι είναι πιθανό να ενισχύουν τους καταπιεστικούς θεσμούς στηρίζοντας συγκεκριμένες ομάδες εξουσίας, ακόμα και όταν δεν έχουν αυτό το στόχο κατά νου. Το πρόβλημα είναι ότι οι ψυχολόγοι ορίζουν πολύ στενά το πεδίο τους: επιδιώκουν να βοηθήσουν τον μεμονωμένο πελάτη και ίσως το πολύ άμεσο και στενό περιβάλλον του, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους τις κοινωνικές διαστάσεις των προβλημάτων του. Επιπρόσθετα, στηριζόμενοι στις δικές τους αξίες, πολύ συχνά το έργο τους αντανακλά τις αξίες, τις παραδοχές (άρα και τα συμφέροντα) της μέσης και ανώτερης τάξης και, ακόμα ειδικότερα, τα συμφέροντα των λευκών ανδρών. Οι κριτικοί ψυχολόγοι πιστεύουν ότι οι καλές προθέσεις δεν αρκούν, ότι οι ψυχολόγοι πρέπει να αναρωτηθούν αν το βλέμμα τους περιορίζει αντί να διευρύνει. Και επιπλέον, οι κριτικοί ψυχολόγοι, δεν ξεχνούν (πόσο ειρωνικό…) ότι και οι ίδιοι κατέχουν μια συγκεκριμένη προνομιακή επαγγελματική ταυτότητα και ότι συχνά χρησιμοποιούν νόρμες της παραδοσιακής ψυχολογίας.

03

Προθέσεις,
Επιπτώσεις
&
Διλήμματα

Η Παραδοσιακή Ψυχολογία παραβλέπει ή συγκαλύπτει τον πολιτικό της στόχο:

Συμβάλλει στη διατήρηση της υπάρχουσας τάξης πραγμάτων, υποστηρίζοντας κοινωνικούς θεσμούς που ενισχύουν τις μη ικανοποιητικές συνθήκες ζωής.

Η Κριτική Ψυχολογία διαμορφώνει και διατυπώνει ανοιχτά τον πολιτικό της στόχο:

Να γίνει φορέας κοινωνικής αλλαγής, μεταμορφώνοντας την ψυχολογία και συμβάλλοντας, περαιτέρω, στην αλλαγή της κοινωνίας.

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Μάθετε πώς προσεγγίζω θεωρητικά την έννοια της θεραπείας και πώς ασκώ τη συμβουλευτική διαδικασία στην πράξη.

Μία αληθινή σχέση

Προσεγγίζω τον πελάτη με ειλικρίνεια, σεβασμό και θετική στάση προσπαθώντας να κατανοήσω σε βάθος τις εμπειρίες του.

ΟΝΤΟΛΟΓΙΚΑ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Κρίσιμες Απαντήσεις σε Κρίσιμα Ερωτήματα

Οντολογικά ερωτήματα

ΤΑ ΟΝΤΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΤΟΝ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ

Η παραδοσιακή οντολογική θέση:

Η επικρατούσα οντολογική θέση σήμερα είναι ότι οι άνθρωποι είναι ξεχωριστοί, μοναδικοί και πλήρως υπεύθυνοι για τη ζωή τους. Πρόκειται για μία φιλοσοφία ακραίου ατομικισμού η οποία παραμελεί το κοινωνικό πλαίσιο και η οποία φαίνεται να ταιριάζει απόλυτα με την κυρίαρχη ψυχολογία, η οποία μελετά μεμονωμένα το άτομο, τοποθετώντας τις αιτίες της συμπεριφοράς του και τη θεραπεία των προβλημάτων του εντός του.

Η οντολογική θέση της κριτικής ψυχολογίας:

Η κριτική ψυχολογία υποστηρίζει ότι ο ορισμός των προβλημάτων ως ατομικών, διασφαλίζει την απόπειρα να αλλάξουμε τα άτομα, αλλά όχι την κοινωνία. Η οντολογική θέση της κριτικής είναι ότι άτομο και κοινωνία αλληλοδιαπλέκονται σε τέτοιο βαθμό που στην ουσία μιλάμε για το ίδιο φαινόμενο. Άρα, για να κατανοήσουμε τη συμπεριφορά, πρέπει να την εντάξουμε στο πλαίσιο της αλληλεπίδρασής μας με τους άλλους και μάλιστα εντός των κοινωνικά κατασκευασμένων θεσμών. Θα διαπιστώσουμε τότε ότι πολλά προβλήματα είναι κοινά σε πολλούς ανθρώπους, ως απόρροια του κοινωνικοπολιτικού συστήματος.

Η έννοια της ιδεολογίας:

Η έννοια της ιδεολογίας αναφέρεται στις ιδέες που αποπειρώνται να εξηγήσουν ή να δικαιώσουν τον κόσμο, τις περισσότερες φορές μάλιστα προς το συμφέρον ομάδων που έχουν δύναμη και εξουσία. Σήμερα, η κυρίαρχη ιδεολογία, είναι η ιδεολογία ενός καπιταλιστικού συστήματος που ενώ υποστηρίζει την ελευθερία και την ισότητα, στην πράξη συντηρεί την καταπίεση και τις ανισότητες. Κατά κύριο λόγο, η παραδοσιακή ψυχολογία υπηρέτησε αυτό το σύστημα, και συγκεκριμένα τις αξίες, τις υποθέσεις και τα συμφέροντα των λευκών αντρών της μέσης και ανώτερης τάξης.

ΟΙ ΚΡΙΤΙΚΟΙ ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΔΕΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

"Πρέπει να αναγνωρίσουμε τα ιδεολογικά μηνύματα που συγκαλύπτουν τον κοινωνικό προσδιορισμό των ψυχολογικών φαινομένων και να αποκαλύψουμε πώς, με σύμμαχο την κυρίαρχη ιδεολογία, τα κοινωνικά συστήματα ευνοούν συγκεκριμένες ομάδες, ενώ αποκλείουν και καταπιέζουν πλήθος άλλων."

Επιστημολογικά ερωτήματα

ΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΑΝ Η ΓΝΩΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΗ ΚΑΠΟΙΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ή ΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΈΝΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ

Η παραδοσιακή επιστημολογική θέση:

Η παραδοσιακή ψυχολογία αντιλαμβάνεται τη γνώση ως συσσώρευση αντικειμενικών δεδομένων, και ασπάζεται τον εμπειρισμό (ό,τι βλέπουμε είναι αυτό που υπάρχει) και τον θετικισμό (ο κόσμος μπορεί να αποκαλυφθεί με την παρατήρηση).

Η επιστημολογική θέση της κριτικής ψυχολογίας:

Η κριτική ψυχολογία υποστηρίζει ότι όλα όσα πιστεύουμε και γνωρίζουμε είναι ιστορικά και πολιτισμικά προσδιορισμένα. Εξαρτώνται δηλαδή από τις εκάστοτε κοινωνικοοικονομικές συνθήκες μιας συγκεκριμένης χρονικής περιόδου. Οι άνθρωποι δεν έχουν μια υπερ-ιστορική ή υπερ-πολιτισμική φύση, ούτε υπάρχει κάποιος παγκόσμιος, υπερ-ιστορικός εαυτός. Προφανώς, οι απόψεις αυτές οδηγούν στον σχετικισμό: στην άποψη ότι εφόσον όλα είναι σχετικά και οι αξίες έχουν νόημα μόνο σε σχέση με τον εκάστοτε πολιτισμό, δεν υπάρχουν ηθικά απόλυτα.

Για την κριτική ψυχολογία ο στόχος είναι αφενός να τοποθετήσουμε τις ψυχολογικές διαδικασίες σε κοινωνικά και χωρικά πλαίσια, και αφετέρου αφού κατανοήσουμε πώς προέκυψαν τα ευρήματα της ψυχολογίας, να υποδείξουμε...
...ποιών ανθρώπων τα συμφέροντα εξυπηρετούν και ποιους ανθρώπους καταπιέζουν.

Μεθοδολογικά ερωτήματα

ΤΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΜΕΛΕΤΩΝΤΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΚΑΙ ΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

Αν αποδεχτούμε την κοινωνική και όχι την ατομική φύση των ψυχολογικών φαινομένων, θα διαπιστώσουμε ότι οι μέθοδοι της παραδοσιακής ψυχολογίας, όπως η "αντικειμενική" παρατήρηση, δεν είναι επαρκείς.

Η κριτική ψυχολογία υποστηρίζει ότι οι προσωπικές, επαγγελματικές και πολιτικές θέσεις των ψυχολόγων επηρεάζουν το ποια ερευνητικά ερωτήματα θα θέσουν, ποιες μεθόδους θα χρησιμοποιήσουν, σε ποια αποτελέσματα θα καταλήξουν και ποιες συστάσεις θα κάνουν. Σε αντίθεση με τις ποσοτικές μεθόδους, η ποιοτική έρευνα αποτελεί μία μέθοδο που φαίνεται να ταιριάζει καλύτερα με την κριτική, καθώς βοηθά τους ψυχολόγους να αντιληφθούν τον τρόπο που η κοινωνική τάξη, η φυλή και το φύλο διαμορφώνουν τις εμπειρίες. Επιπλέον, η ποιοτική έρευνα επιτρέπει την εισαγωγή, στην εκάστοτε μελέτη, των “μεροληψιών” του ίδιου του ερευνητή, οδηγώντας έτσι σε πιο ολοκληρωμένα και ξεκάθαρα συμπεράσματα.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Αν η προσέγγιση και οι θέσεις της Κριτικής Ψυχολογίας σας φάνηκαν ενδιαφέρουσες, σας προτείνω μερικές ακόμα θεωρίες να μελετήσετε τις οποίες βρίσκω εξίσου χρήσιμες, ενδυναμωτικές και απελευθερωτικές για τον άνθρωπο.

ΠΡΟΣΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Μια ανθρωπιστική, φαινομενολογική και κατά βάση θετική και αισιόδοξη ματιά για τον άνθρωπο.

ΥΠΑΡΞΙΑΚΗ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Οι δυνατότητες, προκλήσεις και δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο άνθρωπος επειδή είναι άνθρωπος.

ΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΗ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Ένας τρόπος κατανόησης της κοινωνικής πραγματικότητας που λαμβάνει υπόψη του τις ιστορικές ανισότητες.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ
ΚΟΝΣΤΡΟΥΞΙΟΝΙΣΜΟΣ

Ο κόσμος δομείται μέσα από την ανθρώπινη αλληλεπίδραση και είναι χωροχρονικά προσδιορισμένος.

Κριτική στην κριτική ψυχολογία - 1

ΤΟ ΠΑΡΑΔΟΞΟ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΙΣΜΟΥ

Η θέση των κριτικών ψυχολόγων ότι όλα τα ηθικά επιχειρήματα έχουν την ίδια βαρύτητα, ότι “τα πάντα είναι σχετικά” επομένως, ενδέχεται να οδηγήσει σε ακραίο σχετικισμό. Από την άλλη, αν το καλοσκεφτούμε, πρόκειται για μία παράδοξη θέση καθώς, αν υποστηρίζω ότι “όλα είναι σχετικά”, τότε γιατί και αυτό που υποστηρίζω να μην είναι σχετικό; Είναι ένα δύσκολο σημείο. Η προσπάθεια να διατηρήσουμε την κριτική ματιά σε κάθε περίπτωση, μπορεί να οδηγήσει σε αδιέξοδο – στην ουσία, υιοθετώντας αυτή τη στάση, παίρνεις μια σαφή θέση υπέρ της απροθυμίας να πάρεις θέση! Είναι η παραδοξότητα της βεβαιότητας για μια θέση που βασίζεται στην αβεβαιότητα!

ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ

Τι λένε οι ίδιοι οι κριτικοί ψυχολόγοι

Η κριτική ψυχολογία ασκεί κριτική τόσο στη δεδομένη καθημερινή γνώση όσο και στη θεσμοθετημένη ψυχολογική γνώση. Μας προειδοποιεί να μην εκλαμβάνουμε ως δεδομένη την υπόθεση ότι αυτό που φαίνεται με κάποιο τρόπο είναι κατ' ανάγκην και έτσι. Δεν λέει πως δεν υπάρχουν διαφορές. Μάλλον μας εφιστά την προσοχή ώστε να μην πιστεύουμε ότι αυτές οι διαφορές είναι φυσικές ή αντικειμενικές.
David Nightingale & Tor Neilands
Οι αντιλήψεις για την προσωπικότητα ανέκαθεν αντανακλούσαν μια "ιστορική μορφή ατομικότητας", η οποία συνδέεται με μια συγκεκριμένη κοινωνική κατάσταση. Οι παραδοσιακές προσεγγίσεις τείνουν να γενικεύουν αυτή την άποψη σε όλες τις κοινωνίες και σε κάθε ιστορική περίοδο. Έτσι μας οδηγούν γρήγορα στο συμπέρασμα ότι, εφόσον οι άνθρωποι θα είναι πάντα, λίγο-πολύ, όπως είναι (π.χ. άπληστοι, επιθετικοί κ.λπ.), δεν χρειάζεται να μπούμε στον κόπο να βελτιώσουμε την κοινωνία.
Tod Sloan
Η απόφαση να χαρακτηριστεί ένα σύνολο συμπεριφορών ή εμπειριών ως ψυχολογική διαταραχή - και όχι ως ιατρική διαταραχή, εκκεντρικότητα, εγκληματική πράξη ή αντίδραση σε ένα καταπιεστικό και αφόρητο περιβάλλον - δεν είναι και δεν μπορεί να είναι επιστημονική. Αντίθετα, πρόκειται για μια πολιτική και ηθική απόφαση, για μια κρίση βασισμένη σε πολιτισμικές αντιλήψεις σχετικά με το ποιες συμπεριφορές είναι αποδεκτές και ποιες όχι.
Rachel T. Hare-Mustin & Jeanne Marecek
Οι παραδοσιακές θεωρίες προσωπικότητας ωθούν τους ανθρώπους να ορίζουν τα προβλήματά τους στη ζωή με ατομικούς όρους, δηλαδή ως ζητήματα που επιλύονται με την προσωπική ανάπτυξη ή την αυτοπραγμάτωση. Αυτή η άποψη απομακρύνει την προσοχή από την αναζήτηση συλλογικών λύσεων για προβλήματα που κατά κανόνα έχουν κοινωνική προέλευση. Επιπλέον, οι ατομικιστικές θεωρίες ξεχνούν ότι μόνο οι προνομιούχες τάξεις στη σύγχρονη κοινωνία διαθέτουν την πολυτέλεια να ασχοληθούν με την προσωπική τους ανάπτυξη.
Tod Sloan
Η θεραπεία, ως πηγή βοήθειας για όσους αντιμετωπίζουν δυσκολίες, δεν κατανέμεται εξίσου στις κοινωνικές ομάδες. Δεδομένου ότι απαιτεί χρόνο και χρήματα, απευθύνεται μόνο σε εκείνους που αφενός διαθέτουν τα οικονομικά μέσα και αφετέρου διάγουν έναν σχετικά μη χαοτικό τρόπο ζωής ώστε να μπορούν να τηρούν τις τακτικές εβδομαδιαίες συναντήσεις τους με το θεραπευτή.
Rachel T. Hare-Mustin & Jeanne Marecek
Η ψυχολογία δυσκολεύεται να αναγνωρίσει ότι το υποκείμενο γένος στο οποίο βασίζονται τα μοντέλα της είναι το πολιτισμικά κανονιστικό αρσενικό υποκείμενο του δυτικού κόσμου. [...] Η ανάπτυξη δομείται έτσι ώστε να σηματοδοτήσει τη μετατόπιση από τα πολιτισμικά εκθηλυμένα χαρακτηριστικά της προσκόλλησης, των σχέσεων, της απτής σύνδεσης και της εξάρτησης από το περιβάλλον στην αυτονομία, την αποδέσμευση και την απουσία συμπόνιας.
Erica Burman
Οι ψυχολόγοι ελέγχουν σε μεγάλο βαθμό σημαντικούς πόρους ως ειδικοί που ορίζουν και μετρούν τη νοημοσύνη, την πνευματική και ψυχική υγεία, τη "φυσιολογικότητα" στη συμπεριφορά και την ψυχολογική λειτουργία, καθώς και ασχολούμενοι με αρκετά άλλα θέματα ζωτικής σημασίας στη σημερινή ζωή. Αυτή η τεράστια εξουσία κατανέμεται άνισα μεταξύ των ομάδων.
Fathali M. Moghaddam & Charles Studer
Οι κριτικοί ψυχολόγοι έχουν επισημάνει ότι η ψυχολογία αντικαθιστά συστηματικά τις πολιτικές ερμηνείες (αντί δηλαδή της καταπίεσης από τις δομές, τους οικονομικούς παράγοντες και τους θεσμούς) με προσωπικές (επικαλούμενη δηλαδή κάποιες σκοτεινές διαδικασίες του ψυχισμού και τη μυστηριώδη λειτουργία του υποσυνείδητου).
Celia Kitzinger

Κριτική στην κριτική ψυχολογία - 2

ΜΙΑ ΝΕΑ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΝΙΕΤΑΙ;

Ένας κίνδυνος που, σύμφωνα με τους επικριτές τους, αντιμετωπίζουν οι κριτικοί ψυχολόγοι είναι η μετατροπή τους σε μια νέα ιδεολογία. Πρόκειται για ακόμα μία παραδοξότητα ή ειρωνεία, μιας και ο τρόπος με τον οποίο σκέπτεται η κριτική ψυχολογία έτσι κι αλλιώς δεν μπορεί να γίνει κυρίαρχος. Μόλις μια ιδέα επικρατήσει (μόλις γίνει ο κύριος τρόπος με τον οποίο σκέφτονται οι περισσότεροι δηλαδή), μετατρέπεται αυτομάτως σε κατεστημένο, άρα και σε εχθρό της κριτικής ψυχολογίας. Το ζητούμενο της κριτικής ψυχολογίας επομένως, δεν πρέπει να είναι το να δώσει οριστικές απαντήσεις, αλλά να προσφέρει τα μέσα και τον τρόπο επεξεργασίας των ερωτημάτων.

Isaac Prilleltensky & Dennis Fox (1997)

Kριτική έναντι παραδοσιακής ψυχολογίας με μια ματιά

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται μερικές βασικές θέσεις που, ρητά ή άρρητα, υιοθετεί η παραδοσιακή ψυχολογία καθώς και οι αντίστοιχες εναλλακτικές προτάσεις της κριτικής ψυχολογίας.

01. Έρευνα και Γνώση

– Ποιες αντιλήψεις περί γνώσης υιοθετούνται;
– Ποιος είναι ο στόχος της έρευνας;

Παραδοσιακή Ψυχολογία

Η γνώση θεωρείται συσσώρευση αντικειμενικών δεδομένων χωρίς προσωπικά και πολιτικά συμφέροντα. "Η επιστήμη που είναι απαλλαγμένη από αξίες μπορεί να επιλύσει όλα τα ανθρώπινα προβλήματα".

Κριτική Ψυχολογία

Η γνώση θεωρείται ότι διαπερνάται από πολιτικές σκοπιμότητες και από την υποκειμενικότητα των δημιουργών της. Η έρευνα υπηρετεί τις ηθικές αξίες της παροχής βοήθειας στους καταπιεσμένους πληθυσμούς.

02. Ορισμός και επίλυση των προβλημάτων

– Τι περιλαμβάνει και τι αποκλείει ο ορισμός των προβλημάτων;
– Ποια επίπεδα παρέμβασης και ποιες λύσεις επιλέγονται;

Παραδοσιακή Ψυχολογία

Τα προβλήματα ορίζονται με όρους ενδοπροσωπικής και διαπροσωπικής ανεπάρκειας. Οι παρεμβάσεις απευθύνονται στα άτομα, αγνοούν τα συστήματα και επιρρίπτουν το σφάλμα στα θύματα της καταπίεσης.

Κριτική Ψυχολογία

Τα προβλήματα ορίζονται ολιστικά, με όρους ψυχολογικών και κοινωνικών παραγόντων. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν και την προσωπική και την κοινωνική διάσταση και μάχονται για τη δίκαιη πρόσβαση στους πόρους.

03. Η Καλή Ζωή

– Ποιες αντιλήψεις προωθούνται για την Καλή Ζωή;

Παραδοσιακή Ψυχολογία

Η Καλή Ζωή βασίζεται στον ατομικισμό και στη συσσώρευση πλούτου και υλικών πόρων.

Κριτική Ψυχολογία

Η Καλή Ζωή βασίζεται στον αμοιβαίο αυτοκαθορισμό, με τον οποίο οι άνθρωποι προάγουν τα συμφέροντά τους λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των άλλων.

04. Η Καλή Κοινωνία

– Ποιες αντιλήψεις προωθούνται για την Καλή Κοινωνία;

Παραδοσιακή Ψυχολογία

Η Καλή Κοινωνία βασίζεται στις αρχές του καπιταλισμού που ευνοούν την πρόοδο των ισχυρών.

Κριτική Ψυχολογία

Η Καλή Κοινωνία βασίζεται στην αμοιβαιότητα, τη δημοκρατία και τη διανεμητική δικαιοσύνη.

Γιατί ασχολούμαστε με την κριτική ψυχολογία;

Η κριτική ψυχολογία είναι πάντα επίκαιρη.

Κατά τη γνώμη μου, ο βασικός λόγος να εντάξει κανείς την κριτική ψυχολογία στα θεωρητικά του εργαλεία είναι το γεγονός ότι δεν υπάρχουν οριστικές λύσεις για τα κοινωνικά προβλήματα παρά μόνο χωροχρονικά προσδιορισμένες. Εκείνο που επιτυγχάνεται κάθε φορά είναι η σχετική βελτίωση ή επιδείνωση της ζωής περισσότερων ή λιγότερων ανθρώπων για κάποιο χρονικό διάστημα. Επομένως, πάντα θα υπάρχουν κατεστημένα να αμφισβητήσουμε και πάντα θα ανακύπτουν ζητήματα να ασχοληθούμε για τα οποία οι “λύσεις” του παρελθόντος δεν θα είναι κατάλληλες πλέον.

Το προσωπικό είναι πάντα και πολιτικό.

Σε κάποιους μπορεί να φαίνεται ότι η κριτική ψυχολογία μετατρέπει τα πάντα σε πολιτικό θέμα και είναι αλήθεια ότι οι κριτικοί ψυχολόγοι δεν είναι ουδέτεροι κοινωνικά ή πολιτικά – όπως δεν είναι κανένας μας άλλωστε. Η διαφορά από πολλούς άλλους είναι ότι οι κριτικοί ψυχολόγοι δεν το συγκαλύπτουν. Ανοιχτά αμφισβητούν το υπάρχον θεσμικό σύστημα και ενεργητικά αποσκοπούν στην ανάπτυξη μιας περισσότερο πολυφωνικής και “δίκαιης” κοινωνίας, μέσα στην οποία η ψυχολογία μπορεί και πρέπει να διαδραματίσει κάποιο ρόλο. Και αυτή είναι μία στάση που, για μένα, απελευθερώνει και ενδυναμώνει.

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

ΚΡΙΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ

D. Fox - I. Prilleltensky
Επιστημονική Επιμέλεια: Γρ. Α. Ποταμιάνος (2003)

ΕΧΕΤΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ;

Έχετε δισταγμούς, προβληματισμούς ή ερωτήματα γύρω από τη θεραπεία;

Η Θεραπευτική Συνάντηση

Ο θεραπευτής, άντρας ή γυναίκα, αποφεύγει να ενδυναμώσει, να συμβουλέψει ή να παίξει παιχνίδια εξουσίας. Τοποθετείται ισότιμα απέναντι στον πελάτη και τον αφήνει να κάνει ελεύθερη χρήση της θεραπείας.

Πότε Χρειάζομαι Θεραπεία;

Ανεξάρτητα από τη γλώσσα στην οποία περιγράφω το πρόβλημά μου (έχω χάσει το νόημα της ζωής μου; πάσχω από διαταραχές; έχω δυσλειτουργικές συμπεριφορές;), η θεραπεία μπορεί να το ξεκαθαρίσει και να το φροντίσει.

Πρακτικά Ζητήματα Θεραπείας

Ένα άτυπο “συμβόλαιο” που αφορά το κόστος, τη διάρκεια και όλα τα υπόλοιπα πρακτικά θέματα της θεραπείας, ενώ συγχρόνως διαμορφώνει το πλαίσιο εντός του οποίου πραγματοποιείται με ασφάλεια η θεραπευτική συνάντηση.

ΑΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΣΤΕ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΘΑ ΣΑΣ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ