Skip to content

Γενικές Αρχές

Το δεοντολογικό πλαίσιο και η συγγραφική διαδικασία και στόχευση όλων των άρθρων του Ψυχολογώ.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΩ

Κώδικας Ηθικής και Δεοντολογίας

Στη σελίδα αυτή παρουσιάζεται το δεοντολογικό πλαίσιο εντός του οποίου κινούνται όλα τα άρθρα του Ψυχολογώ, καθώς και οι αρχές που διέπουν τη διαδικασία σύλληψης, υλοποίησης και παρουσίασής τους. Πρόκειται δηλαδή, αφενός, για τη φιλοσοφία που διέπει όλα τα κείμενα που αναρτώνται στο site και, αφετέρου, για τον ελάχιστο από ηθική άποψη κοινό παρονομαστή των άρθρων που για λόγους οικονομίας χώρου δεν αναφέρεται σε κάθε ένα ξεχωριστά.

1. Η ΣΤΟΧΕΥΣΗ

Τα άρθρα που παρουσιάζω στο Ψυχολογώ κινούνται σε δύο επίπεδα από άποψη στόχευσης. Σε ένα πρώτο επίπεδο, προκύπτουν από την επιθυμία μου να είμαι βοηθητική αναδεικνύοντας ανάγκες και προτείνοντας τρόπους διαχείρισης αυτών των αναγκών, παράλληλα με το να προσφέρω θεωρητικά ή πρακτικά εργαλεία κατανόησης του κόσμου εντός του οποίου ζούμε. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, μέσα από τα άρθρα του site επιθυμώ να παρουσιάσω το ποια είμαι ως άνθρωπος και ως ψυχολόγος, ποια είναι η δουλειά μου, πώς αντιλαμβάνομαι τον κόσμο, την ψυχολογία και την ψυχοθεραπεία, καθώς και σε ποιο πλαίσιο δύναται να κινηθεί η ενδεχόμενη επαγγελματική συνεργασία μαζί μου.

Θέλω να υπογραμμίσω ότι αντιμετωπίζω αυτή τη διαδικασία με ιδιαίτερη σοβαρότητα. Παρόλο που τα κείμενα που παρουσιάζονται προκύπτουν μέσα από τη δική μου κοσμοθεωρία, δεσμεύομαι σε συγκεκριμένα επιστημονικά και ηθικά στάνταρ προσπαθώντας να λειτουργώ με υπευθυνότητα, εντιμότητα και ακεραιότητα. Στόχος μου δεν είναι να επιβάλλω την οπτική μου, αλλά να βοηθήσω τους αναγνώστες να διαμορφώσουν κρίσεις, γνώμες και επιλογές σε σχέση με το περιεχόμενο των άρθρων και τη δουλειά μου.

2. ΤΑ ΠΕΔΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Όλα τα άρθρα του Ψυχολογώ είναι πρωτότυπα καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα ανθρώπινων ζητημάτων τα οποία εμφανίζονται γύρω μου ή αναδύονται στην κλινική μου δουλειά, εξού και ο διαχωρισμός τους σε έξι θεματικές κατηγορίες (Σχέσεις, Ψυχολογία, Ψυχοπαθολογία, Ψυχοθεραπεία, Κόσμος, Θεωρίες). Η επιλογή, υλοποίηση και παρουσίαση των κειμένων είναι αποκλειστικά δική μου ευθύνη και βασίζεται στην κρίση και εμπειρία μου. Πρόκειται για κοπιώδη, επίπονη και χρονοβόρα διαδικασία στην οποία περιλαμβάνεται η έρευνα για το υλικό, η σύνθεση και σύνταξη του κειμένου, η επιλογή φωτογραφιών, η προσαρμογή σε ηλεκτρονική μορφή και τελικά η δημοσίευση. Παράγω οποιοδήποτε περιεχόμενο θεωρώ ότι έχει ενδιαφέρον και είναι βοηθητικό, ανεξάρτητα από το αν είναι κοινότοπο, ευχάριστο, δυσάρεστο ή ενοχλητικό και ανεξάρτητα από το αν εναρμονίζεται με την επικαιρότητα ή αν ευθυγραμμίζεται με κάποια “ορθοδοξία” αναφορικά με το τι συνιστά “αντικείμενο της ψυχολογίας”.

Σημειώστε ότι επιλέγω θεματολογία και γράφω με την ιδιότητά μου ως ψυχολόγος αλλά, μοιραία, και με όλες τις άλλες ιδιότητες και ταυτότητές μου. Σε κάθε περίπτωση πάντως, αναγνωρίζω τα όριά μου και καταπιάνομαι μόνο με θέματα και πληροφορίες τις οποίες αισθάνομαι ότι κατέχω μέσω εκπαίδευσης ή/και εμπειρίας. Μέριμνά μου είναι η προστασία και αποφυγή κάθε είδους βλάβης ή παραπλάνησης των αναγνωστών, οι οποίοι είναι και οι τελικοί ελεγκτές και κριτές του περιεχομένου που παρουσιάζω.

ΜΙΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Η επιλογή, προσέγγιση και παρουσίαση κάθε θέματος μοιραία περιορίζεται από τους δικούς μου περιορισμούς – από την έκταση, το εύρος, το βάθος της δικής μου γνώσης και κατανόησης για το εκάστοτε θέμα, αλλά και από τα δικά μου ενδεχομένως στερεότυπα ή αγκυλώσεις, το δικό μου κοινωνικό προφίλ και, εν συνόλω, το ποια είμαι την κάθε ιστορική στιγμή.

3. ΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Προσεγγίζω όλα τα θέματα μέσα από ένα συγκεκριμένο θεωρητικό πλαίσιο με βάση το οποίο κατανοώ τον άνθρωπο και τον κόσμο. Στο επίκεντρο της προσέγγισής μου βρίσκεται η κριτική και η φεμινιστική ψυχολογία που συνυπολογίζουν τις έννοιες της δύναμης και εξουσίας στα κοινωνικά φαινόμενα, η προσωποκεντρική και υπαρξιακή προσέγγιση για τη θεραπεία και, τέλος, το ρεύμα του κοινωνικού κονστρουξιονισμού. Προφανώς υπάρχει κάποια υποκειμενικότητα στην επιλογή των θεωρητικών εργαλείων μου, αλλά συνάμα προσπαθώ να παραμένω ανοιχτή και σε άλλα πλαίσια αναφοράς και άλλες προσεγγίσεις που ενδεχομένως μου φέρνουν οι αναγνώστες ή οι συνάδελφοί μου ή οι εκπρόσωποι άλλων ειδικοτήτων.

Η προσέγγισή μου είναι κατά βάση ψυχολογική γιατί αυτό είναι το πεδίο που γνωρίζω καλύτερα, γεγονός όμως που οδηγεί ενδεχομένως σε υποβάθμιση άλλων διαστάσεων (κοινωνικές, ιστορικές, πολιτικές) που πιθανά εμπλέκονται στα διάφορα φαινόμενα. Σε αντιστάθμισμα αυτής της "μονομέρειας", αποφεύγω όσο μπορώ να ψυχολογικοποιώ, να παθολογικοποιώ ή να στηρίζω ατομικές "λύσεις" σε σύνθετα κοινωνικά ζητήματα και επίσης φροντίζω να είμαι ευαίσθητη σε όλες τις εμπλεκόμενες μεταβλητές (ηλικιακές, φυλετικές, εθνικές, κοινωνικοοικονομικές ή άλλες).

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Αν ενδιαφέρεστε να καταλάβετε περισσότερα για την ανθρώπινη ύπαρξη, σας προτείνω να μελετήσετε τις παρακάτω θεωρίες τις οποίες βρίσκω χρήσιμες, ενδυναμωτικές και απελευθερωτικές για τον άνθρωπο.

4. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Το υλικό μου αντλείται από δύο πηγές. Η πρώτη είναι τα δεδομένα που έχουμε από την επιστημονική έρευνα για τα οποία δίνω και τις σχετικές παραπομπές στο τέλος κάθε άρθρου. Φροντίζω όσο μπορώ τα επιχειρήματα και οι ιδέες που παρουσιάζω να είναι τεκμηριωμένες, αλλά παράλληλα προτρέπω στην κριτική ανάλυση όσων παρουσιάζονται υπογραμμίζοντας ότι τα συμπεράσματα της έρευνας δίνουν γενικές τάσεις χωρίς να εφαρμόζονται σε όλους με τον ίδιο τρόπο. Η δεύτερη πηγή άντλησης υλικού είναι η κλινική και προσωπική μου εμπειρία. Είναι κομμάτια περιεχομένου που δεν βασίζονται ευθέως σε ακαδημαϊκή έρευνα, αλλά αντανακλούν τις αξίες και τις θέσεις μου και φροντίζω να τα διαχωρίζω από τα αντικειμενικά δεδομένα.

Το σύνολο του περιεχομένου αντιπροσωπεύει την εκπαίδευση, επάρκεια και εμπειρία μου. Όσα παρουσιάζω στο site είναι επιβεβαιωμένα μέσα από ακαδημαϊκές μελέτες και είναι μέρος του κοινά αποδεκτού θεραπευτικού πλαισίου εντός του οποίου δουλεύω, αλλά σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν οδηγούς διάγνωσης ή θεραπείας, ούτε υποκαθιστούν την εξειδικευμένη παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Ψυχολογικές και θεραπευτικές υπηρεσίες προσφέρονται μόνο στα πλαίσια μιας επαγγελματικής ψυχοθεραπευτικής σχέσης.

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Μάθετε πώς προσεγγίζω θεωρητικά την έννοια της θεραπείας και πώς ασκώ τη συμβουλευτική διαδικασία στην πράξη.

Μία αληθινή σχέση

Προσεγγίζω τον πελάτη με ειλικρίνεια, σεβασμό και θετική στάση προσπαθώντας να κατανοήσω σε βάθος τις εμπειρίες του.

5. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Στα κείμενά μου πολύ συχνά παίρνω θέση. Έτσι κι αλλιώς, η επιλογή της θεματολογίας και του περιεχομένου των άρθρων είναι ήδη μία προσωπική τοποθέτηση. Σε κάθε περίπτωση όμως αποφεύγω να πάρω απόλυτη θέση, καθώς υποστηρίζω την υποκειμενικότητα και σχετικότητα κάθε γνώμης και την ύπαρξη πολλών διαφορετικών υποθέσεων και εξηγήσεων για τα διάφορα ζητήματα, επιστημονικά ή μη. Προφανώς, σέβομαι όλες τις απόψεις, αλλά όπως όλοι έτσι και εγώ έχω τις δικές μου θέσεις και τον δικό μου αξιακό κώδικα. Πιστεύω βαθιά στην ελευθερία και ανεξαρτησία της έκφρασης, της δικής μου και των άλλων όπως και στο δικαίωμα όλων μας να αλλάξουμε γνώμη. Τοποθετούμαι στα διάφορα ζητήματα αποδεχόμενη ότι σε κάποιους μπορεί να μην αρέσει ή να μην φαίνεται “σωστή” η γνώμη μου και προσπαθώντας να μην προσβάλλω τις διαφορετικές πεποιθήσεις και τις ατομικές ευαισθησίες που κάποιοι αναγνώστες μπορεί να έχουν για κάποια θέματα.

Ως ψυχολόγος και διαχειρίστρια του site αντιλαμβάνομαι πως φέρω σημαντική κοινωνική ευθύνη, καθώς οι τοποθετήσεις μου είναι πιθανό να επηρεάσουν κάποιους αναγνώστες. Έχοντας επίγνωση της πιθανής σχέσης ισχύος με τους αναγνώστες, επαγρυπνώ προς οτιδήποτε θα μπορούσε να οδηγήσει σε κακή χρήση της όποιας επιρροής μου. Για το λόγο αυτό έχω καθορίσει τα πρότυπα δεοντολογίας που διαβάζετε και επιπλέον λαμβάνω σοβαρά υπόψη μου τον Κώδικα Δεοντολογίας των ψυχολόγων.

6. ΧΩΡΟΧΡΟΝΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Αντιλαμβάνομαι τα άρθρα του Ψυχολογώ σαν φωτογραφίες οι οποίες φωτίζουν μία συγκεκριμένη πτυχή της κοινωνικής πραγματικότητας σε μια συγκεκριμένη ιστορική στιγμή, σε ένα συγκεκριμένο χώρο και χρόνο. Την αμέσως επόμενη στιγμή είναι πιθανό να αλλάξουν επειδή θα αλλάξει μια οποιαδήποτε μεταβλητή. Προφανώς πρόκειται για μία κατασκευαστική διαδικασία. Κανένα άρθρο δεν μπορεί να περιλαμβάνει όλες τις απαντήσεις ούτε να πρεσβεύει ότι μεταφέρει την “αλήθεια” ενός θέματος. Δεδομένου ότι η κάθε στιγμή είναι διαφορετική και ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, ο τρόπος που μελετούμε τα ανθρώπινα ζητήματα είναι αναγκαστικά υποκειμενικός και περιορισμένος. Αναγνωρίζω ότι οι τοποθετήσεις εντός των άρθρων είναι απλώς υποθέσεις εργασίας σχετικά με τις περιγραφές, τις ερμηνείες και τις αιτιώδεις σχέσεις των φαινομένων, και για αυτό το λόγο φροντίζω να είμαι ανοιχτή και προετοιμασμένη ότι η προσέγγιση του ίδιου θέματος μπορεί να είναι διαφορετική από άρθρο σε άρθρο και από στιγμή σε στιγμή.

Το αισθάνομαι ως ηθική και επαγγελματική υποχρέωση να αποφεύγω να προπαγανδίσω υπέρ κάποιας επιστημονικής ή προσωπικής "αλήθειας", όπως και το να είμαι ανοιχτή σε αξιακές, επιστημονικές ή άλλες αλλαγές στη διάρκεια του χρόνου. Διευκρινίζω πάντως ότι η προσπάθειά μου να είμαι αμερόληπτη και ανοιχτόμυαλη δεν με υποχρεώνει να συμπεριλαμβάνω όλες τις σχετικές, διαφορετικές απόψεις σε ένα κομμάτι περιεχομένου.

ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΠΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΑ;

Έχετε σχόλια ή παρατηρήσεις για το Ψυχολογώ, κάποιο θέμα να προτείνετε για άρθρο, μια ιδέα ή εμπειρία να μοιραστείτε μαζί μου;

7. ΤΟ ΥΦΟΣ ΚΑΙ Η ΜΟΡΦΗ

Παρόλο που καταβάλλω κάθε δυνατή προσπάθεια να είναι όσα γράφω ακριβή και ορθά, υπογραμμίζω ότι δεν είναι επιστημονικά κείμενα με την αυστηρή έννοια του όρου. Με ενδιαφέρει τα άρθρα να είναι ενδιαφέροντα, ουσιαστικά βοηθητικά και οπτικά απολαυστικά. Προσπαθώ να έχουν μία προφανή δομή και λογική και να είναι γραμμένα σε κατανοητή γλώσσα και ύφος. Σημειώστε ότι δεν κάνω φιλολογική επιμέλεια, επομένως μπορεί να υπάρχουν αβλεψίες και γραμματικά ή συντακτικά λάθη, τα οποία με βαρύνουν αποκλειστικά. Προσπαθώ να δημιουργώ περιεχόμενο που θα κάνει τους ανθρώπους να αισθανθούν καλύτερα ή να σκεφτούν με έναν άλλο τρόπο ή να καταλάβουν κάτι καινούργιο, χωρίς όμως να παριστάνω την αυθεντία. Προσπαθώ τα άρθρα να είναι “εύκολα”, αλλά δεν αποφεύγω τις στιγμές ή τα σημεία που πρέπει να είναι “δύσκολα”. Προσπαθώ επίσης να είναι “απλά”, χωρίς όμως να γίνονται απλοϊκά και χωρίς να επιμένω να κάνω τα πολύπλοκα απλά με το ζόρι. Έχω αντιληφθεί την αξία που έχει το περιεχόμενο που παράγω (όπως αποδεικνύεται από εκατοντάδες email που λαμβάνω και το επιβεβαιώνουν), αλλά αυτό δεν μου δίνει κάποια ψευδαίσθηση παντοδυναμίας. Με έναν προσγειωμένο και ταπεινό τρόπο απολαμβάνω το γεγονός ότι η ανάγνωση των άρθρων μου είναι μια βοηθητική και ευχάριστη εμπειρία για πολλούς ανθρώπους.

Κατανοώ απολύτως ότι δεν μπορώ να ανταποκριθώ σε όλες τις προσδοκίες ούτε να καλύψω όλες τις ανάγκες. Έχω αποδεχτεί ότι σε κάποιους ανθρώπους δεν θα αρέσουν τα άρθρα μου ή εγώ προσωπικά και αυτό είναι εντάξει. Όσοι και όσες αισθάνεστε ότι δεν σας ταιριάζει ο τρόπος μου, υπάρχουν άπειροι ψυχολόγοι εκεί έξω από τους οποίους μπορείτε να διαλέξετε και αυτό επίσης είναι πολύ εντάξει. Μέσα από αυτό το site απευθύνομαι σε όσους ανθρώπους αισθάνονται μία διανοητική ή συναισθηματική συγγένεια μαζί μου και με αποδέχονται ως άνθρωπο και ψυχολόγο.

8. ΤΟ ΗΘΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Ως ψυχολόγος γνωρίζω τις ευθύνες μου απέναντι στην κοινωνία μέσα στην οποία ζω και εργάζομαι και καταβάλλω κάθε δυνατή προσπάθεια διασφάλισης υψηλών κριτηρίων στην online παρουσία μου. Το θεωρώ ηθική μου υποχρέωση να φροντίζω για την ακρίβεια, εγκυρότητα και πληρότητα του περιεχομένου του site, καθώς και για την επαγγελματική, λειτουργική και ηθικά αποδεκτή παρουσίασή του. Σέβομαι το “καλώς έχειν” των χρηστών του site και μεριμνώ, στο μέτρο του δυνατού, ότι δεν θα προκληθεί βλάβη οποιουδήποτε είδους από τη χρήση του site. Επιπλέον, φροντίζω να μην προβαίνω σε οποιαδήποτε πράξη θα μπορούσε να προσβάλλει τα ανθρώπινα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια των χρηστών του site. Προσπαθώ να λειτουργώ με ευσυνειδησία, ακεραιότητα, υψηλή συναίσθηση ευθύνης και συμπεριφορά που εμπνέει εμπιστοσύνη. Είμαι άνθρωπος και σίγουρα κάνω λάθη, αλλά είμαι ήσυχη γνωρίζοντας ότι πραγματικά προσπαθώ να κάνω το καλύτερο που μπορώ με τον πιο συνεπή τρόπο. Ξέρω ότι θέλει κουράγιο και εντιμότητα να εκθέτεις τον εαυτό σου εκεί έξω και, μάλιστα, ξανά και ξανά και αισθάνομαι καλά με τον τρόπο που το κάνω. Η εμπιστοσύνη που μου δείχνουν οι άνθρωποι που ακολουθούν το Ψυχολογώ είναι η ανταμοιβή μου.

Προτρέπω τους πάντες να λειτουργούν με βάση την επιστημονική μέθοδο - να ερευνούν σε βάθος τα θέματα που τους ενδιαφέρουν, να διασταυρώνουν τις πληροφορίες που λαμβάνουν, να εξετάζουν και να αντιπαραβάλλουν τις επιλογές τους. Παρέχω μόνο εκείνες τις πληροφορίες τις οποίες μπορώ να υποστηρίξω και αποφεύγω να προσφέρω συμβουλές ή έτοιμες "λύσεις". Αναγνωρίζω τα όρια των δυνατοτήτων μου και προσπαθώ να είμαι ειλικρινής και ανοιχτή σχετικά με αυτά που δεν γνωρίζω, καθώς και να δέχομαι την όποια καλοπροαίρετη κριτική.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ενημερωθείτε για το πώς προστατεύεστε κάνοντας χρήση του Ψυχολογώ

αλλά και για τις υποχρεώσεις σας ως χρήστες του site.

9. Η ΓΛΩΣΣΑ

Η γλώσσα που χρησιμοποιεί το Ψυχολογώ συνεχώς εξελίσσεται αντανακλώντας, αφενός, προσωπικές αλλαγές καθώς ενσωματώνω νέες γλώσσες στην κατανόησή μου για τα πράγματα και, αφετέρου, αλλαγές που συντελούνται σε κοινωνικό επίπεδο τις οποίες αισθάνομαι την ανάγκη να ενσωματώσω. Για λόγους προσωπικών περιορισμών και περιορισμών χώρου, δεν μπορώ να εγγυηθώ ότι την κάθε στιγμή σε κάθε γραπτή μου έκφραση λαμβάνω υπόψη μου, συμπεριλαμβάνω και δίνω ίσο χώρο σε όλα τα άτομα στα οποία απευθύνομαι, παρόλο που ιδανικά θα το ήθελα και το προσπαθώ. Γνωρίζω πολύ καλά ότι η γλώσσα δεν είναι αθώα. Ο κυρίαρχος λόγος στις κοινωνίες μας αποτυπώνει και αντανακλά σχέσεις εξουσίας (για παράδειγμα ο σεξιστικός λόγος) αποκλείοντας, υποτιμώντας και καθιστώντας αόρατες, έστω και σε συμβολικό επίπεδο, ολόκληρες κοινωνικές ομάδες. Στο μέτρο του δυνατού, προσπαθώ να αντιστέκομαι σε αυτόν τον λόγο.

Καταβάλλω κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να αποφεύγω εκφράσεις, όρους και λέξεις που διαιωνίζουν τα στερεότυπα, το σεξισμό, το ρατσισμό και οποιαδήποτε άλλη διάκριση, έτσι ώστε οι αναγνώστες του site να αισθάνονται ότι κινούνται σε ένα ελεύθερο και ισότιμο επικοινωνιακό περιβάλλον το οποίο δεν αναπαράγει γλωσσικά και δεν συμμετέχει στη διαμόρφωση και νομιμοποίηση μιας άδικης και άνισης πραγματικότητας.

10. ΠΟΛΛΕΣ ΦΩΝΕΣ ΠΟΛΛΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Η ενεργητική παρουσία στο διαδίκτυο σημαίνει προβολή και έκθεση, αλλά επίσης σημαίνει εμπλοκή σε διάλογο, επικοινωνία και αλληλεπίδραση. Είναι βαθιά μου πεποίθηση ότι όλοι και όλες έχουμε μια σημαντική και μοναδική ιστορία να πούμε και ότι όλοι και όλες συμμετέχουμε με την ιστορία μας στη δημιουργία νοήματος. Οι δικές μου ιστορίες παρουσιάζονται στα άρθρα του Ψυχολογώ και οι ιστορίες των αναγνωστών/συνομιλητών εμφανίζονται στα σχόλια των άρθρων λειτουργώντας διορθωτικά, συμπληρωματικά, εναντιωτικά ή ενισχυτικά των δικών μου ιστοριών. Και το σημαντικό δεν είναι απλώς ότι όλοι και όλες έχουμε κάτι να μάθουμε μέσα από αυτή τη διαδικασία, αλλά ότι συμμετέχουμε ενεργά στην επικοινωνία εξασφαλίζοντας ότι ο διάλογος συνεχίζεται.

Είναι ένα έργο απαιτητικό αλλά συνάμα ανταποδοτικό, το να δημιουργείς και να προσφέρεις νόημα στον κόσμο – οσοδήποτε μικρό ή μερικό και αν είναι αυτό. Εκείνο όμως που είναι πραγματικά σπουδαίο είναι η σύνδεση, το μοίρασμα, η συνομιλία και η από κοινού κατασκευή νοήματος. Είναι η ανεκτίμητη αίσθηση ότι ο καθένας και η καθεμία συμμετέχουμε με τον τρόπο μας στη διαμόρφωση του κόσμου, ότι αφήνουμε το δικό μας ξεχωριστό αποτύπωμα.

ΜΙΑ ΠΛΟΥΡΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Στο αξιακό σύστημα του Ψυχολογώ καμία πραγματικότητα δεν είναι πιο αληθινή ή πιο σωστή από τις άλλες και κανένα μεμονωμένο αφήγημα δεν περιγράφει επαρκώς τον κόσμο. Το ζητούμενο για όσους και όσες συναντιόμαστε εδώ είναι να ακούσουμε όλες τις ιστορίες και όλες τις φωνές, να διερευνήσουμε νέες και διαφορετικές δυνατότητες και να διαπραγματευτούμε αμοιβαία αποδεκτές πραγματικότητες.

ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΩ

Εγγραφή στο Newsletter

Μείνετε σε επαφή με τo Ψυχολογώ για να λαμβάνετε στο email σας τα νέα άρθρα και να ενημερώνεστε πρώτοι για οτιδήποτε καινούργιο συμβαίνει στο blog.

ΑΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΣΤΕ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΘΑ ΣΑΣ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ